Small Telegram bot, which rules «Night Zoo»
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Vladimir Hodakov 6c868f7660
Update golangci-lint
7 miesięcy temu
context Update Dockerfile with CA certificates 7 miesięcy temu
domains Move to source.hodakov.me 7 miesięcy temu
internal Move to source.hodakov.me 7 miesięcy temu
vendor Add vendoring via go mod 1 rok temu
.drone.yml Update golangci-lint 7 miesięcy temu
.gitignore Initial commit 1 rok temu
Dockerfile Update Dockerfile with CA certificates 7 miesięcy temu
LICENSE Add LICENSE and first command 1 rok temu
README.md Initial commit 1 rok temu
go.mod Move to source.hodakov.me 7 miesięcy temu
go.sum Update dependencies 1 rok temu
golangci.yaml Add build via Gitlab CI 1 rok temu
main.go Move to source.hodakov.me 7 miesięcy temu

README.md

Смотритель зоопарка Fantasy World

https://t.me/fw_zookeper_bot