Helper quasi human for Fantasy World Zookeeper. Uses tdlib-go for interacting with Telegram.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Vladimir Hodakov 3dd4a82c45
Move to source.hodakov.me
1 rok temu
..
config Update dependencies 1 rok temu
telegram Move to source.hodakov.me 1 rok temu