Hugo site for demonstration hugo-tango-theme
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Vladimir Hodakov 064c18f156
Update mirroring settings
5 miesięcy temu
content Initial commit 2 lat temu
themes Update to latest Hugo release 1 rok temu
.drone.yml Update mirroring settings 5 miesięcy temu
.gitignore gitignore changes, config.toml update 2 lat temu
.gitmodules Add Drone CI config, remove Gitlab CI config, change link to hugo-tango-theme 6 miesięcy temu
config.toml Update mirroring settings 5 miesięcy temu