Blog theme for Hugo, inspired by default linux.org.ru color scheme
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Vladimir Hodakov 5ce85fcbee
Fix theme for work with latest Hugo
1 rok temu
archetypes Initial commit 2 lat temu
layouts Fix theme for work with latest Hugo 1 rok temu
static/css Inline code and kbd tags coloring 2 lat temu
LICENSE Initial commit 2 lat temu
theme.toml Fix theme for work with latest Hugo 1 rok temu