Instinct Bot Enhanced source code
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
Vladimir Hodakov 3723a1991f
Add support for English league name in /me
1 rok temu
cmd/i2_bot Move import path to Github 1 rok temu
data Add support for English league name in /me 1 rok temu
lib Add support for English league name in /me 1 rok temu
static Add support for English league name in /me 1 rok temu
.gitignore .gitignore changes to ignore log files 2 lat temu
Gopkg.lock Move rarely changed data to datamappings, fix profile updating 2 lat temu
Gopkg.toml Move rarely changed data to datamappings, fix profile updating 2 lat temu
LICENSE Add karma field to players 1 rok temu
README.md Move import path to Github 1 rok temu
b0x.yaml Add pokememes info, convert it to new format and drop unnecessary database tables 1 rok temu
config.yml.example Revert "Add SOCKS5 proxy support to bot" 1 rok temu

README.md

i2_bot: бот лиги Инстинкт игры @PokememBroBot

Go Report Card

Для запуска нужен правильный config.yml. Управление зависимостями осуществляет dep.