Vladimir Hodakov 2 роки тому
джерело
коміт
f327208b6b
Підписано: fat0troll <vladimir@hodakov.me> Ідентифікатор GPG ключа: 673980B6882F82C6
2 змінених файлів з 3 додано та 0 видалено
  1. +2
    -0
      .bundle/config
  2. +1
    -0
      .gitlab-ci.yml

+ 2
- 0
.bundle/config Переглянути файл

@@ -0,0 +1,2 @@
---
BUNDLE_PATH: "vendor/"

+ 1
- 0
.gitlab-ci.yml Переглянути файл

@@ -12,6 +12,7 @@ before_script:
build site:
stage: build
script:
- ls ./
- bundle exec jekyll build -d public
artifacts:
expire_in: 1 month


Завантаження…
Відмінити
Зберегти