Sources of 'LORChess' website at https://lorchess.ru
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

30 wiersze
587 B

 1. kind: pipeline
 2. type: docker
 3. name: publish
 4. steps:
 5. - name: build
 6. image: ruby:2.5-alpine
 7. commands:
 8. - apk add --no-cache g++ musl-dev make
 9. - apk add --no-cache libstdc++
 10. - bundle install --path=vendor/
 11. - bundle exec jekyll build -d lorchess.ru
 12. - name: publish
 13. image: appleboy/drone-scp
 14. settings:
 15. host:
 16. from_secret: web_host
 17. username:
 18. from_secret: ssh_user
 19. password:
 20. from_secret: ssh_password
 21. target:
 22. from_secret: web_target
 23. rm: true
 24. strip_components: 1
 25. source:
 26. - lorchess.ru/*
 27. trigger:
 28. branch:
 29. - master