Pre-built TDLib useful for building in Docker software which uses it
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Vladimir Hodakov 239db8cc16
Move to Ubuntu base image due to musl-related build errors
11 miesięcy temu
.drone.yml Add Drone CI config, remove Gitlab CI config 11 miesięcy temu
Dockerfile Move to Ubuntu base image due to musl-related build errors 11 miesięcy temu