Container with Golang, golangci-lint and prebuilt tdlib. Useful for building and linting Golang apps using Telegram client libraries.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Vladimir Hodakov b58172bb91
Update golangci-lint to 1.21.0
1 rok temu
.drone.yml Add Drone CI config, remove Gitlab CI config 1 rok temu
.gitlab-ci.yml Initial commit 1 rok temu
Dockerfile Update golangci-lint to 1.21.0 1 rok temu
README.md Add golangci-lint as base image 1 rok temu

README.md

Docker container with Go and pre-built tdlib

This image is tagged by tdlib version. Each container have latest Go and golangci-lint version at the time of build.