Container with Golang, golangci-lint and prebuilt tdlib. Useful for building and linting Golang apps using Telegram client libraries.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Vladimir Hodakov b58172bb91
Update golangci-lint to 1.21.0
11 månader sedan
.drone.yml Add Drone CI config, remove Gitlab CI config 11 månader sedan
.gitlab-ci.yml Initial commit 1 år sedan
Dockerfile Update golangci-lint to 1.21.0 11 månader sedan
README.md Add golangci-lint as base image 1 år sedan

README.md

Docker container with Go and pre-built tdlib

This image is tagged by tdlib version. Each container have latest Go and golangci-lint version at the time of build.